सूचना

   
 

 

युा उत्सव के सम्बन्ध में Duty list

युा उत्सव के सम्बन्ध में Bharat sarkar ke new disha nirdesh

Ma0 mantriji Ki suchna pykka

Zila yojna ke sambandh me tithi avm abhilekh uplabdh karane ke sambandh me

pyyka ki suchna ka prapatr

Meeting Agenda 20-01-2016

suchna Bhejne hetu patr 24-02-2016

Stadium ki suchna uplabdh karaye jane ke sambandh me 26-2-16

pil ke sambandh me pykka center ka satyapan avm photo 26-2-16

Audit ke sambandh me patr 1

Audit ke sambandh me patr 2

Suchna tatkal uplabdh karane ke sambandh me

Cag audit ke sambandh me

Prd budget

yuva netatve

03 pay budget aabanton

yuva netratve prasichad me pratibhag n karne wale janpad

cag audit ki date

Duty bhatt ta allotment

Duty Bhatta surrender

to copy duty bhatta

ma0 manriji ko suchna uplabdh karaye jane ke sambandh me

Meeting agenda 11 &12-4-2016

02 majdoori mad ko aabanton

Khelo India 1

Khelo India 2

Khelo India3

Khelo India 4

Transfer nirast

PRD JAWANO KE SAMBANDH ME SUCHNA UPLABDH KARAYE JANE HETU 7-09-2016